GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji společnosti BeWooden Company s.r.o., IČO: 037 71 504, se sídlem Fryčovice 720, Fryčovice, 739 45, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 61227 (dále jen „Trendly.cz“), která je správcem internetového obchodu Trendly.cz https://www.trendly.cz („webový portál Trendly“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti Trendly dobrovolně poskytl/a v rozsahu název firmy, jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Trendly.cz zpracovávala Osobní údaje za účely:
 
-       nabízení slev na produkty a služby Trendly.cz a dalších výhod.
(společnost Trendly.cz může nabízet slevy na její produkty a výhodné balíčky produktů). 
 
-       marketingových aktivit, jež mohou zahrnovat použití Osobních údajů pro zasílání novinek o produktech a službách společnosti Trendly.cz.

-       průzkum zákaznické spokojenosti uskutečněný přes dotazník spokojenosti heureka.cz pro zlepšení zákaznické zkušenosti a zkvalitnění zákaznických služeb.
 
Společnost Trendly.cz zpracovává Osobní údaje za výše uvedenými účely ve výše uvedeném rozsahu po dobu 5 let od jeho udělení pro každý jednotlivý účel nebo do odvolání souhlasu. Společnost Trendly.cz je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.
 
Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro všechny uvedené účely nebo jen některé z nich je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a společnost Trendly.cz bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.
 
Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů společnosti Trendly.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 725 927 957 a e-mailu info@trendly.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. 
 
Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.Nenechte si ujít novinky!
Košík
Celkem 0 Kč vč. DPH
Přejít do košíku